Tingimused

Privaatsustingimused

Hevo Tehnika OÜ e-poe isikuandmete töötlemise tingimused

 Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted kirjeldavad kuidas Hevo Tehnika OÜ (edaspidi Hevo), registrikood 10130347, aadress Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti, e-post: hevo@hevo.ee, töötleb Teie isikuandmeid Hevo  e-poes (edaspidi E-pood).

Hevo töötleb ostjate andmeid vastutava töötlejana lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679).

Hevo kasutab kõiki vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks tagatud käesolevates tingimustes nimetatud isikuandmete kaitse. Hevo ei vastuta sellise isikuandmete lekke eest, mille on põhjustanud E-poodi kasutava isiku enda tegevus või tegevusetus.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud müügilepingu täitmiseks, seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks (raamatupidamine ja vaidluste lahendamine), kommertsteadaannete edastamiseks ning veebilehe külastusstatistika tegemiseks .

E-poes kogutavad isikuandmed

 E-poes tellimuse sooritamisel sisestavad kasutajad enda nõusolekul nime, asukoha aadressi, telefoninumbri ning e-posti aadressi. Samuti salvestatakse ostuajaloo andmeid, milleks on ostetud toode, selle kogus ja ostukuupäev. 

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress); arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga; külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. 

Isikuandmete kogumise eesmärk 

Hevo töötleb E-poes isikuandmeid ostja isiku tuvastamiseks, tellimuste täitmiseks, ostjale kauba kohaletoimetamiseks ja vajadusel ostjaga ühenduse võtmiseks.

Hevo võib kasutada Kliendi isikuandmeid ka Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel. Klient saab kommertsteadaannete saamisest loobuda andes sellest teada meie meiliaaderssil hevo@hevo.ee

Veebilehe külastamise andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse veebilehe külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Isikuandmete säilitamine ja ligipääs 

Isikuandmeid säilitatakse E-poe infotehnoloogilise andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmeriigis. Serverite haldur järgib Hevo volitatud töötlejana isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid.

Isikuandmete säilitamine haldusteenuse pakkuja serverites on vajalik E-poe toimimise ja andmemajutuse tagamiseks.

Haldusteenuse pakkuja jagab ostude kohta kogutud andmeid kolmandate osapooltega vaid anonümiseeritud kujul (ilma isikute nime, aadressi, telefoninumbri ja e-posti aadressita). Veebilehe külastamise andmeid kogutakse kasutades Google Analytics tarkvara.

Kogutud isikuandmetele on tellimuste täitmiseks ligipääs Hevo töötajatel, kellel selline vajadus tuleneb tööülesannete iseloomust. 

E-poe kaudu kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui ostja E-poe kaudu tellimuse sooritas. Seitsme aasta möödumisel kõik ostja tellimusega seotud isikuandmed serveritest kustutatakse.

Mistahes ostuga seotud vaidluste korral säilitatakse kogutud isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Isikuandmete edastamine

Juhul, kui tarneviisiks valitakse veoteenuse pakkuja, siis Hevo edastab E-poe toodete kohale toimetamiseks veoteenuse pakkujale (DBSchenker vms) vajadusel ostja nime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja ostja aadressi. 

Nii E-poe andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja kui ka veoteenuse pakkuja on volitatud töötlejad, kes on kohustatud Hevo-ga sõlmitud lepingute alusel tagama, et isikuandmete töötlemisel võetakse kasutusele kõik vajalikud turvameetmed. 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine 

Ostja poolt tellimuse tegemisel sisestatud isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada, võttes Hevoga ühendust Hevo e-postiaadressil hevo@hevo.ee või tavakirjaga aadressil Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti.

Isikuandmetega seotud vaidluste lahendamine

Toodete tellimisega seotud andmete sisestamisel on ostja nõustunud käesolevate Hevo e-poe isikuandmete töötlemise tingimustega.

Ostjatel on õigus pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või pretensioonidega Hevo poole Hevo e-postiaadressil hevo@hevo.ee või tavakirjaga aadressil Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti või kaebusega Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

Hevol on õigus jätta ostja taotlus rahuldamata, kui taotlus on põhjendamata, selle täitmine on isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt võimatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsenormidest või seadusest.

Kasutus- ja müügitingimused

E-poe kasutus- ja müügitingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Hevo Tehnika OÜ (reg nr 10130347, aadress Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti, e-post: hevo@hevo.ee, ning Hevo Tehnika OÜ (edaspidi Hevo) e-poes (edaspidi E-pood) ostu sooritavate klientide vahel.

 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.  

Tooted ja hinnad  

 • E-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. E-poes märgitud hinnad kehtivad toote eest tasumise tähtaja jooksul.
 • Hinnale lisandub tasu toote kättetoimetamise eest, mis sõltub toodete ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
 • Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
 • Teave toote kohta on esitatud E-poes vahetult toote juures.
 • Kõik E-poes müüdavad tooted vastavad Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega kehtestatud nõuetele. 

Tellimuse vormistamine ja tasumine 

 • Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad, valida sobiv toodete tarne- ja makseviis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille alusel koostatakse ostjale Hevo poolt arve ning edastatakse ostja poolt sisestatud e-postiaadressile. 
 • Juhul kui tarneviisiks soovitakse valida veoteenuse pakkuja (DBSchenker vms) on toodete eest võimalik tasuda arve alusel kandes arves märgitud summa arvel märgitud Hevo arveldusarvele. Juhul kui toodet soovitakse kätte saada kohaletulemisega Hevo asukohta, on võimalik toote eest tasuda Hevo asukohas sularahas.
 • Ostja valib toote, lisab selle ostukorvi, valib sobiva tarneviisi, tasub tellimuse eest Hevo poolt ostja e-postiaadressile edastatava arve alusel ning seejärel saadetakse toode veoteenuse pakkuja (DBSchenker vms) kulleriga tellimuses märgitud aadressile või kättesaamiseks Hevo asukohas.
 • Arve koostamiseks tuleb ostjal vajutada tellimuse vormistamisel nupule „Kinnitan”, valides maksmiseks sobiva meetodi. 
 • Ostu-müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumisest Hevo  arveldusarvele või kauba eest tasumisega Hevo asukohas sularahas, juhul kui toodet soovitakse kätte saada kohale tulemisega Hevo asukohta.
 • Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest. 

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine 

 • Tellitud tooted toimetatakse Eestis kohale ostja poolt tellimusel vormistatud viisil veoteenuse pakkuja (DBSchenker vms) kulleriga tellimuses märgitud aadressile või kättesaamiseks Hevo asukohas.
 • Tooted väljastatakse edasisaatmiseks hiljemalt 5 päeva jooksul pärast tellimuses oleva tasu laekumist Hevo arveldusarvele.
 • Toote saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
 • Valides kauba kättesaamiseks veoteenuse pakkuja (DBSchenker vms) kulleri, helistab kuller ostja tellimuses olevale mobiiltelefoni numbrile ja lepib kokku sobiva aja kauba kättetoimetamiseks.
 • Saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 5-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Erandlikel juhtumitel võivad tellitud tooted kohale jõuda kuni 15 kalendripäeva jooksul.

Probleemid tellitud toodetega 

 • E-pood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on E-poe kohustus. Kaheaastane müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavusele või puudusele tuginemise ja pretensiooni esitamise õigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 • E-poest ostetud toodetele annab Hevo üheaastase garantii, alates kauba üleandmisest ostjale.
 • Kui E-poest ostetud toode on osutunud praagiks, on ostjal õigus pöörduda viivitamata, alates toote lepingutingimustele mittevastavusest või puudusest teada saamisest , aga mitte hiljem kui kahe kuu jooksul, edastades e-kirja Hevo e-postiaadressile hevo@hevo.ee , tavakirja aadressil Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti või võtta ühendust telefonil +372 515 3795. Ostjal on kohustus teada anda, millisel tootel esineb probleem, kirjeldada tootel esinevat viga ning lisada tellimuse number.
 • Kui E-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest E-pood vastutab, parandab või asendab Hevo puudusega toote oma kulul. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Hevo ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 • Hevo vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul. 

Lepingust taganemise õigus ja raha tagastamine 

 • Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva Tähtaeg algab kauba üleandmisest tarbijale. 14-päevase taganemistähtaja järgimiseks piisab taganemisavalduse saatmisest meile tähtaja jooksul. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 • Kui toodet on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks (s.t toode ei ole originaalpakendis, sellel on kasutamise või kulumise märke), kaotab ostja sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise õiguse.
 • Lepingust taganemiseks võib ostja kasutada taganemisavalduse tüüpvormi (justiitsministri 17.12.2013 määrus nr 41, https://www.riigiteataja.ee/akt/103012014001) või saata meile vabas vormis taganemisavaldus e-posti aadressile hevo@hevo.ee või tavakirjaga aadressil Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 • Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Praagiks osutunud toote puhul tagastab Hevo ostjale nii kauba- kui ka saatmiskulu.
 • Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
 • E-pood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
 • Hevo võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 • Kui ostja on sõnaselgelt valinud E-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Hevo tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 • Hevol on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind E-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna. 

Vaidluste lahendamine 

 • Kui ostjal on E-poe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga e-posti aadressile hevo@hevo.ee , tavakirjaga aadressil Raja 2, 86303, Kilingi-Nõmme, Eesti või helistada telefonil: +372 515 3795.
 • Kui ostja ja Hevo ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja e-poe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. 
Toodame ise, siin samas Eestis

Meie põhitoodanguks on põllu- ja metsatehnika haakeriistad ja valikus on 70-80 erinevat tootemudelit.

Meie toodang on leidnud klientide poolt heakskiidu ning ekspordime ca 40 % toodetest. Tooteid müüme tänasel päeval Eestis, Soomes, Lätis, Inglismaal, Norras, Austrias, Rootsis, Belgias.

Soovi korral saad meile külla tulla!

Hevo tootmise asukoht