Käsiplasma lõikusteenus materjali paksuseni kuni 25mm.